Prvi seminar mart 2016

SSA Od ambicije ka svrsi maj 2016

Bazar predavači januar 2017

Radionica Obilje ceka na Vas Beograd mart 2017

Zagrljaji posle radionice Beograd

Zagrljaj posle radionice Beograd

Posle radionice Novi Sad

Predavanje Novi Sad

Konferencija Zlatibor maj 2017

Radionica Niš maj 2017

Zagrljaj posle radionice Niš

Radionica BanjaLuka jun 2017

AlterNet Predavanje PEAT

Postala procesor dubokog PEAT-a oktobar 2016

Druženje Zrenjanin avgust 2016