Šta je Ljubav ?

by Magdalena Veljković

2019-01-18Decembar 31. Trideset prva tema ciklusa Abeceda ljubavi
Slovo Š

Šta je Ljubav ?

Mislim da niko nikada neće rečima moći preneti i preformulisati na razumljiv jezik šta ona jeste, jer objasnite nekome vazduh. Ne možete iako svugde oko nas jeste, iako nam daje život ne možemo da ga uhvatimo ili drugima predstavimo.

Ljubav je baš to, vazduh, nešto što menja forme, može biti šta god želiš i može se izraziti na bezbroj načina. Postati senzitivan na ljubav, znači otvoriti se za dodir vetra. Nekad je taj vetar jak i silan pa ne možeš da ga ne osetiš ali nekad je taj vetar, povetarac, nežan i mio. Takav da ga samo retki mogu zaista osetiti a ne smatrati da on ne postoji.

Ljubav je u svakom od nas. Vidite, ona ima sedam ipo milijardi oblika. A gde su tu životinje, biljke, kristali, drveća i cela priroda. Da li razumete?

Jako smo postali tvrdokošci, kruti na ljubav. Samo one koji slično iskazuju ljubav osećamo i puštamo blizu, za sve ostale su podignuti bedemi i kapije. Njima pristup nije dozvoljen jer mogu da nas povrede.

Dokle god povredjujemo sebe verovaćemo u to, da neko može da nas povredi. Jer povredjujemo sebe svako malo kada se neko ponaša kako mi ne želimo da se ponaša, pa ne izaberemo ljubav već samoljublje prema očekivanjima. To nije ljubav, to je kontrola. To je sebična želja da svet i njegove stanovnike prilagodimo svojim potrebama.

Zato ne znam da vam opišem ljubav, ali joj se svakodnevno izlažem i dozvoljavam da mi se predstavi na neki novi, dublji, meni nepoznatiji način. Jer lako je voleti kad je sve divno, izazov je voleti i kada stvari ne idu po planu ili kada se neko ponaša neprimereno po našim standardima.

Ljubav nas otvara da vidimo sebe jasno i kristalno, da izgubimo pojam o savršenstvu i ispravnosti. Iskreno verujem da tada, kada jasno vidimo sebe videćemo ljubav svugde. Ali neka, neka taj proces bude i traje koliko treba, samo neka koračamo stazom ljubavi.

I za kraj, Antoni de Melo:

"Ljubav nije odnos. Ona je stanje. Ljubav je postojala i pre pojave ljudskih bića. Pre nego što ste vi postojali, ljubav je već bila tu. Rekao sam vam: kad je oko slobodno, tada vidimo. Ništa ne možete učiniti da biste zadobili ljubav. Kada postanete svesni svojih dužnosti, svojih vezanosti, opsesija, predrasuda, naklonosti, i kada uspete da se svega toga oslobodite, tada će se pojaviti ljubav. Kada je oko slobodno, vidimo. Kada je srce slobodno, volimo."Ostavite komentar: